... od 1997 roku na drogach Europy i Azji ...

Oferta

Jako partner logistyczny w transporcie towarów w Niemczech i w północnej, południowej, zachodniej i wschodniej Europie,
mierzymy nasz sukcesu poprzez zadowolenie naszych klientów i partnerów we wszystkich regionach.
Z naszej 98,2% wartości rekomendacji jesteśmy dumni.

Jesteśmy jako partner do Państwa dyspozycji. Jakość naszych usług znajdzie u Państwa uznanie. Czekamy na Państwa zapytania.

Nasz różnorodny park przewozowy składa się między innymi z:

•Naczep-Jumbo ok. 95 m³
•Naczep-Mega do 105 
•Zestawów do 120 
•Naczep-Izotermicznych
•Naczep plandekowych
•Chłodni / Chłodni dwupoziomowych
•Pojazdów Avia zabierających 2-16 palet
•Naczep cysternowych i silosów na ładunki sypkie/miałkie
•Wszystkie kategorie pojazdów dostepne z wyposażeniem ADR

Specjalizujemy się w transporcie ładunków specjalnych i ciężkich we wszystkich regionach Europy i Azji.

•Naczep niskopodwoziowych do 60 ton ładowności   
•Semi-Niskopodwoźiówki i Naczepy rozciągane do 36m
•Naczepy poszerzalne do 4m szerokości i 3,5m wysokości pod plandeką, do 36 ton ładowności
•Sprawdzanie tras
•Pozyskiwanie zezwoleń specjalnych na przewóz ładunków nadgabarytowych i przygotowanie dokumentów do odpraw celnych
•Pilotaż BF2 i BF3
•Monitorowanie transportów

Kodeks postępowania w LTS jest oparta na podstawowych wartościach naszych działań. Oprócz partnerstwa, ducha przedsiębiorczości i kreatywności, bierzemy odpowiedzialność jako firma. Nasz etyczne zachowanie wobec pracowników, klientów, partnerów biznesowych, organizacji rządowych i pozarządowych oraz organizacji środowiskowych, są integralną częścią systemu wartości LTS.
Przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów jest sprawą oczywistą dla nas - zarówno na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Tylko w ten sposób możemy zabezpieczyć nasz sukces biznesowy.
Zdrowie i bezpieczeństwo mają dla nas wysoki priorytet, w związku z tym, sprawdzy je stale i trwale czuwamy nad ich poprawą.
Dążymy do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych na nasze usługi.
Dlatego zwracamy uwagę na popoprawne traktowania środowiska.